FAQ


VG 2 Transport og logistikk rekrutterer fra VG1 – kursene Teknikk Industriell Produksjon og Service og Samferdsel. Innebærer det noen forskjell på hvilket VG 1 kurs man tar for det videre løp?

Elever som går VG1 Service og samferdsel får gjennom sin læreplan innføring i økonomi og drift. Denne kompetansen vil tilfredsstille kravene som stilles ved anskaffelse av løyve. Her vil elevene få innføring i viktige områder som bl.a;

  • etablering av virksomhet, - driftfasen, - kostnader og kalkyler,
  • føre og avslutte enkle regnskap, - regnskap og regelverk m.m

Elever som har valgt VG1 TIP får ikke denne økonomidelen med seg og må følgelig tilegne seg denne på annen måte før man er faglig kvalifisert for å inneha eget løyve. Muligheten for TIP – elever er at de selv melder seg på kurs som tilfredsstiller det de etterspør. NKI – kurset ”Økonomi og ledelse” er løsningen for disse elevene. Her må det påregnes en kostnad som tilfaller kandidaten.
 

Hva skjer hvis jeg velger å være lærling i et annet fylke enn det jeg opprinnelig kommer fra?

Her har eleven / lærlingen full rett til å velge selv. Ønsker han / hun å være lærling i et annet fylke er det helt greit.

Ta kontakt med din lærebedrift og avklar rundt læreforholdet. Viktig at man orienterer rundt dette til alle det angår. Ikke minst fagenhet for videregående opplæring i Fylkeskommunen hvor læreavtalen  er inngått. Er det usikkerhet rundt dette anbefaler vi sterkt å ta kontakt med ditt lokale opplæringskontor for å innhente råd. Det finnes ingen dumme spørsmål!!!!

Adresse:
Sotin - Stolvstadvegen 1
2360 Rudshøgda
Telefon: 22 25 75 03
E-post: post@sotin.no

Levert av